LÍFS1BE05 - Borgaravitund, einstaklingur

borgaravitund, lífsstíll, náms- og starfsfræðsla, sjálfsmynd, tjáning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: engar
Efni áfangans eru fjölbreyttir þættir sem snerta daglegt líf og tengsl nemenda við samfélag sitt. Eftirfarandi viðfangsefni tilheyra námsefni áfangans: - Sjálfsmynd; auka þekkingu og skilning á sjálfum sér, meta og efla sjálfstraust, samskiptafærni, skilgreina áhugasvið og eigin hæfni á ýmsum sviðum. - Lífsstíll; þar er farið í forvarnafræðslu um vímuefni, áfengi, átraskanir, mataræði og svefn. Auk þess kynheilbrigðsfræðsla frá Ástráði. - Tjáning; farið verður í framkomu og tjáningu eigin skoðana. - Náms- og starfsfræðsla; lögð áhersla á átthagafræði framhaldsskólakerfisins s.s. skólakerfið, námsleiðir, námsmarkmið, sjálfsþekking, námstækni, vinnubrögð og gerð námsáætlana.

Þekkingarviðmið

 • framhaldsskólakerfinu og námsleiðum sem leiða til mismunandi útgönguleiða
 • góðum vinnubrögðum, námstækni og mikilvægi markmiðssetninga
 • tengslum sjálfsþekkingar og náms- og starfsvals sem og áhugasviði, styrkleikum og veikleikum í námi
 • helstu hugtökum sem tengjast sjálfsmynd og þekkingu og skilningi á eigin persónu
 • því hvernig skal undirbúa og flytja munnleg erindi við mismunandi aðstæður
 • gildi heilbrigðs lífsstíls sem og skaðsemi fíknihegðunar

Leikniviðmið

 • skoða námsframboð og námsleiðir og tengja áhugasvið við náms- og starfsval
 • rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu t.d. með því að nýta sér ýmis stöðluð og viðurkennd sjálfsmatspróf
 • nýta sér góð vinnubrögð, góða námstækni og setja sér raunhæf markmið
 • undirbúa mál sitt og færa rök fyrir skoðunum sínum og afstöðu
 • nýta sér upplýsingar um forvarnir og heilsueflingu

Hæfnisviðmið

 • velja sér leið gegnum framhaldsskólakerfið og búa til námsáætlun fyrir nám að loknum framhaldsskóla
 • greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið m.t.t. áhugasviðs og styrkleika og veikleika
 • nota árangursríka námstækni, stjórna einbeitingu, beita mismunandi minnisaðferðum, skipuleggja og undirbúa próflestur, glósutækni, lestrartækni og tímastjórnun
 • flytja mál sitt á sannfærandi og öruggan hátt
 • velja heilsueflandi lífsstíl s.s. hollt mataræði, nægan svefn og kynheilsu
Nánari upplýsingar á námskrá.is