ENSK1EG05 - Enska 2 á starfsbraut

Enska 2 á starfsbraut

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Meginmarkmið áfangans er að auka grundvallarfærni nemenda í tungumálinu og lögð sérstök áhersla á munnlega tjáningu og að nemendur tileinki sér hagnýtan orðaforða til daglegra samskipta. Einnig er mikil áhersla lögð á námstækni og að nemendur tileinki sér að notast við orðabækur og önnur hjálpargögn, sér í lagi stafræn. Námsefni verður útbúið með það í huga að það styrki nemendur og hvetji til sjálfstæðra vinnubragða, en sérstök áhersla lögð á skapandi verkefni ýmiskonar.

Þekkingarviðmið

 • algengum orðum og orðasamböndum í töluðu og rituðu máli
 • réttri stafsetningu algengra orða sem koma fyrir í námsefni
 • hagnýtri notkun hinna ýmsu stafrænu hjálpartækja sem í boði eru

Leikniviðmið

 • vinna með orðaforða í tengslum við hlustunarefni
 • taka þátt í samskiptum í kennslustofu
 • tjá sig um afmarkað efni í viðfangsefnum sem unnið er með, t.d. í endursögnum eða eigin frásögnum
 • beita viðeigandi hjálpargögnum við úrvinnslu ýmiskonar verkefna

Hæfnisviðmið

 • skilja aðalatriði í daglegu máli, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
 • Skrifað og/eða tjáð sig um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
 • miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu, vonum og væntingum
 • hagnýta þann orðaforða sem áfanginn byggir á í ræðu og riti
Nánari upplýsingar á námskrá.is