Skólanefnd Framhaldsskólans

Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn , skv. 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla og reglugerðar nr. 132/1997 um skólanefndir við framhaldsskóla. Í  skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningum sveitarstjórna og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar.

Hlutverk skólanefndar er að;

  1. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
  2. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skólas,
  3. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
  4. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og fylgjast með framkvæmd hennar,
  5. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
  6. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
  7. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
  8. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara

Skólameistari Helga Kristín Kolbeins er framkvæmdastjóri nefndarinnar

Skólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 2021-2025

Aðalmenn án tilnefningar:
Daníel Geir Moritz
Helga Björk Ólafsdóttir
Íris  Róbertsdóttir 
Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Vestmannaeyjabæjar:
Helga Jóhanna Harðardóttir
Leifur Jóhannesson 
Varamenn án tilnefningar:
Arnar Pétursson
Jónas Guðbjörn Jónsson
Lára Skæringsdóttir
Varamenn samkvæmt tilnefningu Vestmannaeyjabæjar:
Kári Bjarnason 
Silja Rós Guðjónsdóttir
Áheyrnarfulltrúar:
Kennara: 
Gunnar Friðfinnsson
Varamaður:
Auðbjörg Halla Jóhannsdóttir
Nemenda: 
Inga Dan Ingadóttir
Foreldrafélags:
Lovísa Inga Ágústsdóttir
Varamaður foreldrafélags:
Björgvin Björgvinsson