Gjaldskrá

Innritunargjöld (allir skráðir nemendur)  6.000 kr.
Fjarnám

12.000 kr.  fyrir einn áfanga  auk innritunargjalds. 

Ef teknir eru fleiri en einn áfangi er gjaldið 24.000 kr. auk innritunargjalds.

 

Almennt þjónustugjald  9.000 kr.
Efnisgjald- starfsbraut 12.000 kr.
   
Nemendafélag (valkvætt)  6.000 kr.
   
Aukagjald vegna síðbúinnar innritunar  1.500 kr.
Aukagjald ef greitt er eftir gjalddaga  1.500 kr.
   
Leiga á skáp ( á önn)  1.000 kr.  (3.000kr. tryggingargjald)
   
Stök ljósrit og útprentanir  20 kr. blaðið
   
Próftökugjald vegna prófs frá öðrum skóla  3.000 kr.
   

Leiga á húsnæði

Húsnæði skólans fæst leigt til funda, námskeiða og menningarviðburða og annarra nota sem samrýmast hlutverki skólans svo fremi sem það truflar ekki starfsemi skólans og samrýmist hlutverki hans. Skólameistari metur hvaða starfsemi truflar ekki starfsemi skólans og samrýmist hlutverki hans. Samkomum í húsnæði skólans skal lokið fyrir klukkan 24:00. Sala áfengis og neysla þess er óheimil í húsnæði skólans. Einnig er óheimilt að neyta tóbaks og annarra fíkni- eða vímuefna í skólanum og á lóð hans. Verkstæði eru aðeins leigð í samráði við kennara sem annast umsjón með þeim og aðeins til iðnaðarmanna. Leigutaki getur þurft að borga laun vegna viðveru starfsmanns til viðbótar leigu. Leigutaki er ábyrgur fyrir skemmdum á húsnæði og búnaði sem hann leigir og þar með skaðabótaskyldur verði hann sjálfur, starfsmenn hans eða gestir valdir að skemmdum.

Venjuleg kennslustofa í klukkustund 6.500 kr.

Verkstæði í klukkustund 18.000 kr.

Salur skólans í 5 klukkustundir eða skemmri tíma 60.000 kr.

Salur skólans í einn dag (08:00-24:00) 120.000 kr.

 
Gjaldskráin byggist á 45. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008 ásamt reglugerð nr. 614/2009 um gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla.
 Samþykkt af skólanefnd 03.04.2019