Gjaldskrá

Innritunargjöld (allir skráðir nemendur)  6.000
Fjarnám- 1 áfangi

12.000  fyrsti áfanginn.

Samtals 18.000 (með innritunargjaldi)

Fjarnám-meira en 1 áfangi

12.000 annar áfanginn (ekki er innheimt gjald fyrir fleiri en 2. áfanga).

Samtals 30.000 (með innritunargjaldi)

Almennt þjónustugjald  9.000
Efnisgjald- vélstjórnarbraut, grunndeild málm- og rafiðna. 25.000 (Nemendur sem taka einn eða fleiri verklegan áfanga greiða fullt efnisgjald. Þótt að efniskostnaður sé hugsanlega minni einhverjar annir hjá sumum þeirra þá kemur á móti að flestar annir er hann mun meiri.)
Efnisgjald- starfsbraut 12.000
   
Nemendafélag (valkvætt)  6.000
   
Aukagjald vegna síðbúinnar innritunar  1.500
Aukagjald ef greitt er eftir gjalddaga  1.500
   
Námsmatsgjald  5.000
   
Skírteini á erlendu máli  2.000
   
Leiga á skáp ( á önn)  1.000  (3.000kr. tryggingargjald)
   
Prentkort  1.000
Stök ljósrit og útprentanir  20 kr. blaðið
   
Próftökugjald vegna prófs frá öðrum skóla  3.000
   
Endurtektarpróf við útskrift 26.000
   

Leiga á húsnæði

Húsnæði skólans fæst leigt til funda, námskeiða og menningarviðburða og annarra nota sem samrýmast hlutverki skólans svo fremi sem það truflar ekki starfsemi skólans og samrýmist hlutverki hans. Skólameistari metur hvaða starfsemi truflar ekki starfsemi skólans og samrýmist hlutverki hans. Samkomum í húsnæði skólans skal lokið fyrir klukkan 24:00. Sala áfengis og neysla þess er óheimil í húsnæði skólans. Einnig er óheimilt að neyta tóbaks og annarra fíkni- eða vímuefna í skólanum og á lóð hans. Verkstæði eru aðeins leigð í samráði við kennara sem annast umsjón með þeim og aðeins til iðnaðarmanna. Leigutaki getur þurft að borga laun vegna viðveru starfsmanns til viðbótar leigu. Leigutaki er ábyrgur fyrir skemmdum á húsnæði og búnaði sem hann leigir og þar með skaðabótaskyldur verði hann sjálfur, starfsmenn hans eða gestir valdir að skemmdum.

Venjuleg kennslustofa í klukkustund 6.500

Tölvustofa í klukkustund 12.500

Verkstæði í klukkustund 18.000

Salur skólans í 5 klukkustundir eða skemmri tíma 60.000

Salur skólans í einn dag (08:00-24:00) 120.000