Skólanefnd Framhaldsskólans

Ráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn , skv. 5. gr. laga nr. 92/2008 um framhaldsskóla og reglugerðar nr. 132/1997 um skólanefndir við framhaldsskóla. Í  skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningum sveitarstjórna og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar.

     Hlutverk skólanefndar er að:
 
  1. marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
  2. vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
  3. staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
  4. veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og fylgjast með framkvæmd hennar,
  5. vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
  6. vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
  7. vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
  8. veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara

Skólameistari Helga Kristín Kolbeins er framkvæmdastjóri nefndarinnar

Skólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 2017-2021

Aðalmenn án tilnefningar:
Íris  Róbertsdóttir formaður   
Helga Björk Ólafsdóttir

Rósa Hrönn Ögmundsdóttir

Aðalmenn skv. tilnefningu Vestmannaeyjabæjar:
Kári Bjarnason 
Trausti Hjaltason
 
Varamenn án tilnefningar:
Arnar Pétursson
Elías Árni Jónsson
Guðmundur Ásgeirsson
 
Varamenn skv. tilnefningu Vestmannaeyjabæjar:
Páll Marvin Jónsson

Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir

Áheyrnarfulltrúar:
Kennara: 
Gunnar Friðfinnsson
Varamaður:
Auðbjörg Halla Jóhannsdóttir
Nemenda: 
Magnús Sigurnýjas Magnússon 
Foreldrafélags:
Lovísa Inga Ágústsdóttir
Varamaður foreldrafélags:
Björgvin Björgvinsson