Nemendafélag, NFFÍV

Við Framhaldsskólann starfar öflugt nemendafélag.

Það heitir Nemendafélag Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum, skammstafað NFFÍV.
Félagar eru nemendur sem greiða félagsgjöld sem greidd eru í byrjun annar.

Tilgangur félagsins er að:

Gæta hagsmuna nemenda gagnvart skólayfirvöldum og ráðuneyti og virkja nemendur til baráttu fyrir hagsmunum sínum.
Skipuleggja félagsstarfsemi undir merkjum skólans og styðja við bakið á annarri félagsstarfsemi eftir föngum.
Vinna að góðri ímynd Framhaldsskólans á sem flestum sviðum

Stjórn NFFÍV er skipuð formanni, varaformanni sem jafnframt er ritari, gjaldkera, og meðstjórnendum
Allir þeir sem skipa stjórnina hafa jafnan atkvæðisrétt á stjórnarfundum.

Nemendafélagið á fulltrúa í Skólanefnd og Skólaráði.

Stjórn NFFÍV skal sjá til þess að starfrækt verði íþróttanefnd innan skólans sem skal sjá um að koma á sterkri og fjölþættri íþróttastarfsemi í skólanum. Stjórn NFFÍV skipar fulltrúa í nefndina.
Stjórn NFFÍV skal sjá til þess að starfrækt verði ritnefnd innan skólans. Stjórn NFFÍV skipar fulltrúa í nefndina.

Stjórn NFFÍV veturinn 2021-2022 skipa

Hafþór Logi Sigurðsson, formaður 
Guðbjörg Sól Sindradóttir, varaformaður
Selma Björt Sigursveinsdóttir gjaldkeri
Sunna Einarsdóttir, ritari
Breki Þór Óðinsson , íþróttafulltrúi 
Berta Sigursteinsdóttir, fulltrúi nýnema
Magnús Sigurnýjas Magnússon, meðstjórnandi 

 


Fastir þættir félagsins eru:

Nýnemamótttaka í upphafi haustannar
FÍV cup á haustönn
Opnir dagar á vorönn
Árshátíð nemendafélagsins á vorönn

Félagsmálafulltrúi og forvarnafulltrúi starfa náið með nemendafélaginu.