Námsráðgjöf

Ráðgjafi er: 

 Ingibjörg Jónsdóttir

Beinn sími:488 1077
Netfang: ingibjorg@fiv.is

Námsráðgjöf Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum veitir nemendum skólans margvíslegan stuðning á meðan á námi stendur og hefur það að markmiði að skapa hverjum nemenda sem bestar aðstæður í námi.

Stuðningur felst m.a. í: 

 • Ráðgjöf um vinnubrögð í námi. 
 • Persónulegri og sálfræðilegri ráðgjöf um 
  • heimanámið 
  • prófkvíða 
  • þunglyndi 
  • samskiptavandamál 
  • námsleiða o.fl. 
  • markmiðssetningar 
  • tímastjórnun
 • Ráðgjöf og úrræði vegna fötlunar, lestrarerfiðleika eða annarar hömlunar (m.a. fámenna stofu í haust-og vor annarprófum). 
 • Ráðgjöf um námsval, kjörsvið, brautaskipti og fallhættu. 
 • Áhugasviðskönnunum. 
 • Upplýsingamiðlun.

Ráðgjöf um vinnubrögð í námi

Nám í framhaldsskóla gerir oft aðrar kröfur til nemenda en nám í grunnskóla.

Meiri kröfur eru gerðar um sjálfstæði nemenda og eigið vinnuframlag. 

Nemendur þurfa því oft að endurskoða námsvenjur sínar og námstækni.

Hér eru slóðir á gagnlegar upplýsingar varðandi nám og undirbúning fyrir próf

Skipulag fyrir próf 

Undirbúningur fyrir próf

Skipulag heimanáms

Persónuleg og sálfræðileg ráðgjöf

Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og málsvari nemenda og aðstoðar þá við lausn persónulegra vandamála sem hindra þá í námi. Námsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu um öll einkamál nemenda.

Ráðgjöf um námsval, t.d. val á kjörsviðum

Námsráðgjafi stuðlar að auknum skilningi nemenda á eigin stöðu og möguleikum í námi og starfi og þjálfar þá til sjálfsábyrgðar.

Upplýsingamiðlun

Námsráðgjafi safnar og miðlar upplýsingum um nám og störf og sinnir tengslum við önnur skólastig og atvinnulíf.

 

 Bókuð viðtöl

Hægt er að panta tíma á skrifstofunni í síma 488 1070 eða senda tölvupóst á ingibjorg@fiv.is

Skrifstofa ráðgjafa er á 4. hæð í stjórnunarálmu