STÆR1GS03 - Stærðfræði með áherslu á almenna stærðfræði

grunnaðgerðir

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með útreikninga og stærðfræðileg hugtök sem nýtast nemendum í daglegu lífi. Dæmi um viðfangsefni eru tölur, samlagning, frádráttur, margföldun og deiling. Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemandi hefur þegar tileinkað sér.

Þekkingarviðmið

  • Undirstöðuatriðum í reikningsaðgerðum
  • Mikilvægi stærðfræðinnar í daglegu lífi
  • Notkunarmöguleikum vasareiknis
  • Finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum

Leikniviðmið

  • Nota vasareikni
  • Nota algeng stærðfræðitákn
  • Finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum

Hæfnisviðmið

  • Skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt
  • Fylgja fyrirmælum sem gefin eru
  • Beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu
Nánari upplýsingar á námskrá.is