ENSK1BÓ04 - Enska með áherslu á bókmenntir

bókmenntir 20. aldar

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á læsi í víðu samhengi, s.s. á bókstafi og hljóð, umhverfi, tákn, reglur, samskiptamiðla, hugtök, tjáskipti, tilfinningar, lesefni og samskipti. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfsmynd nemenda til að takast á við fjölbreytt lesefni við hæfi hvers og eins.

Þekkingarviðmið

 • Einföldum bókmenntatexta á enskri tungu
 • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum á enskri tungu
 • Mikilvægi lestrar og bókmennta
 • Mikilvægi tjáningar og hlustunar

Leikniviðmið

 • Finna sér bókmenntir við hæfi á bókasöfnum og öðrum stöðum
 • Nýta sér bókmenntir á fjölbreyttu formi, s.s. á stafrænum miðlum
 • Tjá sig í mæltu og/eða rituðu máli
 • Vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á
 • Nýta sér leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn til verkefnavinnu
 • Lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra
 • Lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns og gleði

Hæfnisviðmið

 • Nýta sér enskar bókmenntir
 • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun
 • Nýta sér læsi í víðu samhengi
 • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
 • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • Hlusta á aðra og tjá eigin skoðanir
 • Lesa ýmsa texta, s.s. bækur, fréttir og fræðigreinar
Nánari upplýsingar á námskrá.is