ENSK1TÖ04 - Enska með áherslu á tölvuleiki

Tölvuleikir

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með tölvuleiki sem kennarinn velur í samráði við nemendur og aðra fagaðila sem þekkja vel til. Nemendur skiptast á að spila leikina en allir fylgjast með og öll ný orð og hugtök eru skráð niður og lögð á minnið. Kennarinn velur leikina með það í huga að nemendurnir þurfi bæði að nýta sér ritun og lestur til þess að komast áfram í leiknum og samhliða eflir nemandinn ensku kunnáttu sína.

Þekkingarviðmið

 • Þeim orðaforða sem kemur fram í tölvuleikjunum
 • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
 • Kostum þess að vera vel læs á enska tungu

Leikniviðmið

 • Fylgja fyrirmælum sem koma fram í tölvuleikjum
 • Nýta sér upplýsingar á stafrænum miðlum
 • Taka þátt í umræðum
 • Lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra

Hæfnisviðmið

 • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin hæfni í tölvuleikum
 • Efla eigið tölvulæsi
 • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í tölvuleikjum
 • Þekkja muninn á því sem er raunverulegt og óraunverulegt
 • Lesa í leik- og samskiptareglur
Nánari upplýsingar á námskrá.is