LÍFS1SK05 - Lífsleikni með áherslu á sköpun í víðu samhengi

Sköpun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Umræður eru grundvallarþáttur í kennslunni þar sem sköpun er höfð að leiðarljósi í þeim tilgangi að brjóta upp hefðbundið mynstur í kennslu. Áhersla er á uppgötvun, gagnrýna hugsun, umræður og ígrundun ásamt hefðbundnum kennsluaðferðum. Einnig eru fjölmörg verkefni unnin, bæði bókleg og verkleg. Unnið verður með samskipti í mismunandi formi og nemendur æfa sig í að túlka samskipti kynjanna. Í umræðum, einstaklings-, hóp- og paravinnu takast nemendur á við spurningar og verkefni sem eru til þess fallin að efla almennan þroska og persónulegt sjálfstæði.Til þess þurfa þeir að vinna með sjálf sig, bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.

Þekkingarviðmið

 • Að sköpun er ferli sem byggist á ímyndunaraflinu
 • Eigin sjálfsvitund og trú á sjálfum sér
 • Eigin tilfinningum eins og gleði, sorg og reiði
 • Samskiptareglum í skóla, vinnu og tómstundum
 • Að hægt er að leita leiða á fjölbreyttan hátt
 • Að það eru ekki alltaf allir sammála og það er allt í lagi

Leikniviðmið

 • Bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
 • Bera ábyrgð á eigin hegðun
 • Setja sér raunhæf markmið og þekkja leiðir að þeim
 • Setja sig í spor annarra
 • Leita mismunandi leiða í vinnuferlinu
 • Að gagnrýna á uppbyggilegan hátt
 • Að koma skoðunum sínum á framfæri

Hæfnisviðmið

 • Taka þátt í lýðræðissamfélagi
 • Nýta styrkleika sína sem best
 • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar úr umhverfinu
 • Mynda sér sjálfstæðar skoðanir og tjá þær
Nánari upplýsingar á námskrá.is