LÍFS1LM05 - Lífsleikni með áherslu á lýðræði og mannréttindi

Lýðræði og mannréttindi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á lýðræði og mannréttindi og aðstæður og umhverfi ungs fólks skoðað í fjölbreyttu samhengi. Nemendur eru hvattir til að velta fyrir sér hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðileg álitamála, s.s. mannréttinda, samábyrgðar, meðvitundar og virkni borgaranna til þátttöku í að móta samfélag sitt og hafa áhrif á það. Gert er ráð fyrir því að nemendur læri um lýðræði í lýðræði.

Þekkingarviðmið

 • Hugtökunum lýðræði og mannréttindi
 • Mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í lýðræðissamfélagi
 • Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
 • Að í lýðræðisríki þurfa borgarnir að búa við mannréttindi og komast að samkomulagi
 • Fjölbreytileika
 • Eigin tilfinningum og skoðunum

Leikniviðmið

 • Nýta sér gagnrýna hugsun
 • Virða skoðanir annarra
 • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
 • Taka þátt í umræðum

Hæfnisviðmið

 • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu lýðræði
 • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu mannréttindi
 • Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
 • Að láta skoðanir sínar í ljós
 • Taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is