LÍFS1JR05 - Lífsleikni með áherslu á jafnrétti í víðu samhengi

Jafnrétti

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla er á jafnréttishugtakið í þeim tilgangi að leitast við að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar og forréttinda. Hugtök sem koma fyrir eru til dæmis aldur, búseta, kyn, kynhneigð, menning, trúarbrögð, lífsskoðanir, menntun, minnihlutahópar og litarháttur.

Þekkingarviðmið

 • Jafnréttishugtakinu
 • Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
 • Mismunandi samskiptareglum
 • Fjölbreytileika
 • Minnihlutahópum
 • Mikilvægi þess að eiga möguleika á því að velja

Leikniviðmið

 • Nýta sér gagnrýna hugsun
 • Virða eigin skoðanir og annarra
 • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
 • Taka þátt í umræðum

Hæfnisviðmið

 • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu lýðræði
 • Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna
 • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu mannréttindi
 • Láta skoðanir sínar í ljós
Nánari upplýsingar á námskrá.is