LÍFS1HN05 - Lífsleikni með áherslu á heilbrigði og velferð

Heilbrigði, forvarnir, nám, skóli

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla verður á andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði. Einnig samspil einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Notast verður við atburði líðandi stundar sem umræðuefni og sögulegar staðreyndir. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.

Þekkingarviðmið

 • Hugtökunum, heilbrigði og velferð
 • Mikilvægi þess að nýta hæfileika sína
 • Mikilvægi þess að borða hollt og gott
 • Mikilvægi hreyfingar og hvíldar
 • Hugtökunum: hollusta, hvíld, hreyfing, hreinlæti, hamingja, hugrekki og kynheilbrigði.

Leikniviðmið

 • Skoða og meta eigið heilbrigði og eigin velferð
 • Vinna með öðrum
 • Taka tillit til annarra
 • Sýna samkennd
 • Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir

Hæfnisviðmið

 • Vera meðvitaður um styrkleika sína
 • Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Tileinka sér jákvætt hugarfar
 • Auka eigið heilbrigði og velferð
Nánari upplýsingar á námskrá.is