ÍSLE1SA05 - Íslenska með áherslu á sköpun í víðu samhengi

Sköpun í víðu samhengi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem sköpun er höfð að leiðarljósi í þeim tilgangi að brjóta upp hefðbundið mynstur í íslenskukennslu með áherslu á uppgötvun, gagnrýna hugsun, umræður og ígrundun ásamt hefðbundnum kennsluaðferðum. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir, sjálfshjálparbækur og unnið með hugtök, málfræði, íslenska tónlist, lesskilning og fjölbreytt verkefni.

Þekkingarviðmið

 • Hugtakinu sköpun í víðu samhengi
 • Að sköpun er ferli sem byggist á ímyndunaraflinu
 • Að vinnuferlið er ekki síður mikilvægt en afraksturinn
 • Að hægt er að leita leiða á fjölbreyttan hátt
 • Að það eru ekki alltaf allir sammála og það er allt í lagi
 • Að sjónarhorn allra er jafnt mikilvægt

Leikniviðmið

 • Leita mismunandi leiða í vinnuferlinu
 • Að hægt er að nálgast viðfangsefni á mismunandi hátt
 • Að beita mismunandi aðferðum til að túlka
 • Að gagnrýna á uppbyggilegan hátt
 • Að koma skoðunum sínum á framfæri

Hæfnisviðmið

 • Nýta sér fjölbreytta nálgun í daglegu lífi
 • Leita nýrra leiða og mynda sér sjálfstæðar skoðanir
 • Hlustað á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar
 • Leggja mat á árangur sinn og möguleika sína
 • Tjá eigin skoðanir
Nánari upplýsingar á námskrá.is