ÍSLE1SJ05 - Íslenska með áherslu á sjálfbærni í víðu samhengi

Læsi, bókmenntir, hugtakaskilningur, málfræði, sjálfbærni og ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn sjálfbærni verður hafður að leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks. Einnig varða sjálfshjálparbækur, íslensk tónlist og fjölbreytt verkefni nýtt í kennslunni. Áhersla er á að námið verði sjálfbært í þeirri merkingu að það eigi eftir að nýtast nemendum í framtíðinni og færa þá nær raunveruleika lífsins í gegnum fræðslu og umfjöllun/upplifun.

Þekkingarviðmið

 • Hugtakinu sjálfbærni
 • Fjölbreytileika lífs
 • Að sérstaða manna meðal lífvera er margvísleg
 • Mikilvægi tjáningar og skynjunar
 • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum

Leikniviðmið

 • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
 • Að hægt er að nálgast viðfangsefni á fjölbreyttan hátt
 • Að hægt er að nýta sér reynslu annarra til að takast á við sambærilegar aðstæður
 • Tjá sig með fjölbreyttum leiðum
 • Taka þátt í umræðum

Hæfnisviðmið

 • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu sjálfbærni
 • Virða fjölbreytileika náttúru, umhverfis og fólks
 • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
Nánari upplýsingar á námskrá.is