ÍSLE1JR05 - Íslenska með áherslu á jafnrétti í víðu samhengi

Læsi, bókmenntir og ritun, jafnrétti

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn jafnrétti verður hafður að leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks. Einnig varða sjálfshjálparbækur, íslensk tónlist og fjölbreytt verkefni nýtt í kennslunni. Jafnréttishugtakið er skoðað í þeim tilgangi að leitast við að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar og forréttinda, hugtök sem unnið verður með eru til dæmis aldur, búseta, kyn, kynhneigð, menning, trúarbrögð, lífsskoðanir, menntun, minnihlutahópar og litarháttur.

Þekkingarviðmið

 • Jafnréttishugtakinu
 • Fjölbreytileika jafnréttis
 • Hugtakinu minnihlutahópur
 • Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika
 • Mikilvægi þess að eiga möguleika á því að velja

Leikniviðmið

 • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum
 • Að beita gagnrýnni hugsun
 • Virða eigin skoðanir og annarra
 • Taka þátt í umræðum

Hæfnisviðmið

 • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu jafnrétti
 • Taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
 • Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Átta sig á mikilvægi þess að hafa val
 • Láta skoðanir sínar í ljós
Nánari upplýsingar á námskrá.is