STAR1ST05 - Starfsnám með áherslu á byrjun starfsferils

Starfsferill

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Í áfanganum kynnast nemendur helstu atvinnufyrirtækjum í nærsamfélaginu og þeim möguleikum sem þau bjóða upp á með tilliti til atvinnuþátttöku. Nemendur fá kynningu á helstu reglum (skrifuðum sem óskrifuðum) sem gilda á vinnustöðum og farið verður yfir almenn samskipti á vinnustað. Nemendur fá fræðslu um réttindi og skyldur starfsmanna á almennum vinnumarkaði og farið verður yfir almenna öryggis- og hollustuhætti á vinnustöðum.

Þekkingarviðmið

 • Atvinnutækifærum og fyrirtækjum í nærsamfélaginu
 • Þeim atriðum sem taka ber tillit til við starfsval
 • Tilgangi starfa og mikilvægi þeirra í tengslum við önnur störf
 • Eigin styrkleikum og mikilvægi góðra samskipta
 • Reglum, öryggi og hollustuháttum á almennum vinnustöðum
 • Réttindum og skyldum launþega

Leikniviðmið

 • Flokka atvinnufyrirtæki eftir eðli þeirra
 • Meta eigin kunnáttu og reynslu með tilliti til starfsvals
 • Bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum, t.d. að mæta á réttum tíma til vinnu
 • Taka þátt í samræðum, bera virðingu fyrir skoðunum annarra og sýna umburðarlyndi
 • Þekkja réttindi sín og skyldur sem launþegi
 • Meta hættur í vinnuumhverfi

Hæfnisviðmið

 • Taka þátt í atvinnulífinu
 • Velja sér starfsvettvang
 • Vera ábyrgur starfsmaður
 • Gera sér grein fyrir samhengi milli atvinnugreina
 • Vera hæfur til samvinnu
 • Nýta sér hlífðarbúnað og hjálpartæki á vinnustað og forðast hættur
Nánari upplýsingar á námskrá.is