LSTR2ME05 - Listir og menning

Listir, menning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: grunnskólapróf
Í áfanganum er fjallað um list sem tjáningarform og tæki til að skapa margvísleg áhrif og þá menningarþætti sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Nemendur rannsaka ólíka þætti listalífsins, svo sem myndlist, handverk, hönnun, tónlist, dans, leiklist og kvikmyndagerð og skoða tilgang og áhrif lista í nútíð og fortíð. Jafnframt eru skoðuð áhrif lista og skapandi greina á atvinnu og nýsköpun. Lögð er áhersla á menningar-, félags-, náttúru- og heimspekilegar tengingar við viðfangsefnin. Markmiðið er að nemandinn öðlist hæfni til að tengja sig við þá menningu sem hann er hluti af og öðlist skilning á hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun. Nemendur vinna að rannsóknum á afmörkuðum viðfangsefnum lista og menningar með ábyrgum og sjálfstæðum hætti.

Þekkingarviðmið

 • rótum, áhrifum og tilgangi lista og menningar í nútíma samfélagi og í sögulegu samhengi
 • menningarlegu og samfélagslegu gildi lista
 • áhrif lista og skapandi greina á atvinnulíf og efnahag
 • uppbyggingu, aðferðum, hugtökum og sérkennum mismunandi listgreina

Leikniviðmið

 • tengja margvíslegar listir og listform við menningu, samfélag, náttúru og tækni
 • skoða og meta eigin gildi og viðhorf til margvíslegra listforma

Hæfnisviðmið

 • skilja samspil menningar, sögu, tækniþróunar og listsköpunar
 • skilja hlutverk menningar og sköpunar í eflingu skapandi greina
 • tengja sig við þá menningu sem hann er hluti af
 • fjalla um, greina og tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýninn hátt um listsköpun
 • vera meðvitaður um ólíka upplifun og skoðanir á mismunandi listformum
Nánari upplýsingar á námskrá.is