NÝSK2HA05 - Nýsköpun, vísindi og tækni til framtíðar

hagnýting þekkingar, nýsköpun, tækni, vísindi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: 10 fein. samtals í fjármálalæsi, félagsvísindum og/eða náttúruvísindum.
Markmið áfangans er annarsvegar að nemandinn skilji samspil nýsköpunar og hagnýtingu þekkingar og hinsvegar geti nýtt sér aðferðafræði og hugmyndafræði nýsköpunarmenntar. Nemendur skoða hvernig tækninýjungar, vísindauppgötvanir og niðurstöður rannsókna ýmissa fræðigreina hafa haft áhrif á tækni, atvinnulíf og samfélag innanlands, innan heimsálfunnar og hnattrænt. Jafnframt velta þeir fyrir sér framtíðinni. Þeir læra að vinna með eigin hugarsmíð, skipulega eftir verkferli nýsköpunar með því að leita að þörfum í umhverfinu, finna lausn og hanna afurð einir og með öðrum. Siðferðileg ábyrgð sköpunar og hagnýtingu þekkingar er skoðuð í tengslum við hugverkarétt, einkaleyfi, heimildir og mismunandi miðlunarform s.s. á netinu. Viðfangsefnin tengjast ýmsum fræðigreinum auk reynslu og áhuga nemenda. Áhersla er lögð á virka þátttöku, að nemendur vinni sjálfstætt í samvinnu við aðra, geti miðlað niðurstöðum, útskýrt og rökstutt.

Þekkingarviðmið

 • áhrifum vísinda og tækni á atvinnulíf og samfélag í þátíð, nútíð og framtíð
 • hugtakinu nýsköpun
 • hugmyndafræði frumkvöðuls
 • frumkvæði og sjálfstæði við þróun hugmynda
 • aðferðafræði og vinnuaðferðum nýsköpunar

Leikniviðmið

 • gera grein fyrir hvernig niðurstöður rannsókna hafa og geta haft áhrif á tækni, atvinnulíf og/eða samfélag
 • greina hugmyndir sem falla undir nýsköpun
 • vinna með eigin hugmyndir og verkferli við að hrinda þeim í framkvæmd
 • velja viðeigandi verkfæri og tækjabúnað með tilliti til framkvæmdar
 • miðla niðurstöðum, útskýra og rökstyðja gildi þeirra

Hæfnisviðmið

 • gera sér grein fyrir samspili vísinda, tækni og þróunar í samfélagi manna
 • meta gildi þess að upplýsingum um vísindi, tækni og þróun sé miðlað á skýran hátt
 • koma auga á þarfir og vandamál í umhverfinu
 • bera siðferðilega ábyrgð á sköpun og hagnýtingu þekkingar sinnar
 • geta komið hugmynd sinni á framfæri með skissum, líkönum eða með öðrum aðferðum
 • geta þróað eigin hugarsmíð með ýmsum aðferðum og leyst þau vandamál sem koma upp í ferlinu
Nánari upplýsingar á námskrá.is