SAGA2ÁN05 - Átjánda öld til nútímans

mannkynssaga frá 1750 til nútímans

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: 5 fein. í sögu.
Umfjöllunarefni þessa áfanga er innan tímabils sem kennt er við nútíma, frá upplýsingaöld til líðandi stundar. Einstakir þættir svo sem lífskjör, menning, hugmyndir og stjórnmál verða sérstaklega teknir til umfjöllunar til þess að tengja sögulega þróun þeirra við núverandi menningu og samfélög á vesturlöndum. Leitast verður eftir því að tengja þessa umfjöllun við íslenskt samfélag til þess að nemendur öðlist skilning og yfirsýn á því hvernig söguleg þróun hefur mótað þann veruleika sem þau búa við í dag. Lögð verður áhersla á að vinna með gagnrýna hugsun nemenda gagnvart sögulegum heimildum og gefa þeim tækifæri til þess að vinna sjálfstætt með þær heimildir eftir viðurkenndum aðferðum.

Þekkingarviðmið

 • sérvöldum tímabilum nútímasögunnar með tilliti til einstakra sviða hennar svo sem: menningar, hugarfars, stjórnmála, einstaklinga, samfélags, tækni og vísinda
 • stöðu Íslands í samhengi við sögulega þróun Vesturlanda
 • gildi fjölbreyttra sjónarhorna og heimilda við ritun um söguleg viðfangsefni
 • aðferðum og reglum sem gilda um heimildaritgerðarsmíð

Leikniviðmið

 • meta gildi og áreiðanleika heimilda
 • vinna samkvæmt reglum um gerð heimildaritgerða
 • lesa og túlka texta, kort, töflur, gröf og myndir frá mismunandi tímaskeiðum

Hæfnisviðmið

 • meta söguleg fyrirbæri út frá forsendum hvers tíma og sjá tengsl þeirra við nútíma
 • leita að, greina og meta mismunandi sjónarmið um söguleg málefni
 • vinna með sögulegar heimildir og leggja á þær gagnrýnið mat
 • greina og móta sitt eigið álit á afmörkuðu sögulegu málefni eftir mismunandi heimildum
Nánari upplýsingar á námskrá.is