FÉLA3KY05 - Kynjafræði

kynjafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Tíu fein. í félagsfræði á 2. þrepi.
Áfanginn fjallar um stöðu kynjanna og staðalmyndir í samfélaginu út frá helstu kenningum kynjafræðinnar og tengingu við mannréttindi í lýðræðissamfélögum á Vesturlöndum. Fjallað er um kynferði sem félagslegan áhrifaþátt og tengingu við hugtök eins og jafnrétti, réttlæti, karlmennsku/kvenmennsku, fötlun, klám, kynbundið ofbeldi, lýðræði og fleira. Rýnt verður í ýmsar birtingarmyndir kynjaskekkju, ýmis önnur svið mismununar og rökrætt hvaða hlutverkum mannréttindi eiga að þjóna í samfélaginu. Markmið áfangans er að kynna og nota kenningar innan kynjafræðinnar til aukins skilnings á innviðum og hugmyndafræði samfélagsins og æfa um leið rökræður og sjálfstæða skoðanamyndun um málefni sem snúa að þeim. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni þar sem nemendur eru krafðir um þátttöku og áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir á sjálfskoðun og greiningu á umhverfi sínu með hliðsjón af kenningum kynjafræðinnar.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum og viðfangsefnum kynjafræðinnar
 • mismunandi mótun kynjanna út frá menningu, umhverfi og tíma
 • umræðu um jafnrétti og mismunun
 • áhrifum staðalmynda
 • birtingarmyndum kynjaskekkju í nærsamfélagi og frá alþjóðlegu sjónarhorni
 • tengslum mannréttinda við lýðræðissamfélög

Leikniviðmið

 • greina stöðu og staðalmyndir kynjanna í fjölmiðlaefni, námsefni og almennri umræðu
 • greina goðsagnir varðandi kynjamun og kynímyndir í samfélaginu
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • beita hugtökum kynjafræði á ólíkar aðstæður
 • meta jafnrétti og réttlæti út frá menningarlegum gildum samfélagsins

Hæfnisviðmið

 • greina áhrif kynferðis á líf hans og annarra
 • geta tekið þátt í rökræðum um stöðu kynjanna og um önnur jafnréttismálefni
 • geta sett fram þekkingu sína í ræðu og riti
 • skilja helstu orsakir kynjaskekkju samkvæmt hugmyndum kynjafræðinnar
Nánari upplýsingar á námskrá.is