ÍSLE3NB05 - Bókmenntir á 20. og 21. öld

nútímabókmenntir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 fein. í íslensku á 2. þrepi.
Í áfanganum vinna nemendur með skáldsögur, fræðitexta, ljóð og textabrot eftir helstu skáld 20. og 21. aldar. Lögð er áhersla á fjölbreytta verkefnavinnu þar sem nemendur vinna jafnt hefðbundin ritunarverkefni sem og skapandi verkefni. Nemendur efla hæfni sína við að byggja upp heimildaritgerð á sjálfstæðan og faglegan hátt. Einnig eru ýmis verkefni þar sem nemendur efla hæfni sína í að vinna skapandi verkefni. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og þátttöku nemenda í umræðum.

Þekkingarviðmið

 • ritgerðarsmíð og heimildarvinnu
 • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti, sem og til náms í erlendum tungum
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
 • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta, stefnum í íslenskum bókmenntum og helstu bókmenntahugtökum.

Leikniviðmið

 • rita heimildaritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinagóðan hátt á blæbrigðaríku máli
 • ganga frá hvers kyns texta og nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
 • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel upp byggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni
 • lesa allar gerðir ritaðs máls sér til gagns og gamans, skilja lykilhugtök og greina mismunandi sjónarmið
 • skilja og nota viðeigandi málsnið, stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli

Hæfnisviðmið

 • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
 • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
 • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum úr ræðu og riti
Nánari upplýsingar á námskrá.is