ENSK3MB05 - Bókmenntir og menning enskumælandi landa

bókmenntir, menning og ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: 10 fein. í ensku á 2. þrepi.
Fjallað verður um breskt og bandarískt samfélag, alþjóðleg áhrif og útbreiðslu enskrar tungu. Í tengslum við það verður unnið með fjölbreytt efni, s.s. bókmenntir, kvikmyndir, fréttir, heimildamyndir og ýmiskonar texta. Í þessum áfanga er lögð áhersla á að nemendur vinni með fjölbreyttari og flóknari texta en áður. Þeir halda áfram að tileinka sér nýjan orðaforða, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að viðameiri verkefnum, svo sem þematengdu efni að eigin vali o.fl., sem felur í sér öflun upplýsinga í gegnum margmiðlunarefni, á bókasafni og á netinu. Áhersla er lögð á fjölbreytt verkefni þar sem nemendur hafa val um form verkefnaskila.

Þekkingarviðmið

 • fjölbreyttum orðaforða sem gerir honum kleift að takast á við áframhaldandi nám
 • sögu og menningu á helstu málsvæðum enskunnar
 • alþjóðlegum áhrifum og útbreiðslu enskrar tungu

Leikniviðmið

 • lesa sér til fræðslu og ánægju flókna texta
 • hlusta og taka þátt í umræðum og rökræðum um efni fræðilegs og menningarlegs eðlis
 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli

Hæfnisviðmið

 • beita málinu af lipurð og kunnáttu
 • taka þátt í umræðum og rökræðum um menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
 • flytja vel uppbyggða kynningu, draga fram aðalatriði, rökstyðja mál sitt með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • afla sér þekkingar um fræðileg viðfangsefni og miðla á skýran hátt
 • skrifa texta með röksemdarfærslu þar sem rök eru vegin og metin
Nánari upplýsingar á námskrá.is