EÐLI2AV05 - Afl- og varmafræði

Afl- og varmafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: A.m.k. 10 fein. í stærðfræði á 2. þrepi.
Í þessum áfanga vinna nemendur með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum afl- og varmafræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru í náttúruvísindum. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Einingakerfi og meðferð eininga í útreikningum, mæling lengdar, tíma og massa, lýsing hreyfingar eftir beinni línu, hreyfilögmál Newtons, núningskraftar, samband vinnu og mismunandi orkuforma, varðveislulögmál orku, skriðþungi og varðveisla hans í línulegum árekstrum, þrýstingur í vökvum og lofttegundum, hiti og hreyfing efniseinda, ástandsjafna lofttegunda, varmaorka og varmaleiðni, varmarýmd, eðlisvarmi og fasaskipti. Áhersla verður lögð á að tengja verkefni við reynslu nemendanna og daglegt líf.

Þekkingarviðmið

 • einingakerfi (SI) og táknum/hugtökum afl- og varmafræði
 • helstu hugtökum á íslensku og ensku
 • tenglsum afl- og varmafræði við aðrar raungreinar, samfélag og umhverfi
 • kraftlögmálum Newtons
 • orku og varðveislu hennar
 • þrýstingi
 • hita
 • ástandsjöfnu kjörgass
 • varma, varmarýmd og fasaskiptum

Leikniviðmið

 • nota markverða tölustafi með viðeigandi einingum í útreikningum
 • setja fram og túlka gröf er lýsa hreyfingu hluta
 • nota stærðfræði við lausn verkefna/jafna
 • vinna sjálfstætt að framkvæmd verklegra æfinga og útskýra niðurstöður út frá verklýsingu/tilraunaseðli
 • beita hreyfilögmálum Newtons
 • vinna með orkuhugtakið og tengsl þess við vinnuhugtakið
 • beita gaslögmálinu
 • leysa einföld verkefni um varma og varmaskipti

Hæfnisviðmið

 • tengja saman efnisþætti afl- og varmafræði og beita skipulegum aðferðum við úrlausn einfaldra viðfangsefna
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • útskýra og draga ályktanir út frá niðurstöðum verklegra æfinga
 • sýna sjálfstæði við að miðla niðurstöðum verklegra æfinga og annarra verkefna áfangans
 • skiptast á skoðunum við aðra um lausnir og útskýra hugmyndir sínar og lausnir á skilmerkilegan hátt
 • tengja afl- og varmafræði við daglegt líf, umhverfi og aðrar fræðigreinar
 • sjá notagildi eðlisfræðinnar í daglegu lífi og við tækniþróun samfélagsins
 • geta fylgst með og tekið þátt í upplýstri umræðu og mótað afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag
 • vera læs á vísindafréttir sem tengjast sviði áfangans
Nánari upplýsingar á námskrá.is