EFNA2EE05 - Atóm, mól og efnahvörf

atóm, efnasambönd og efnahvörf, frumefni

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: 5 einingar í stærðfræði á 2. þrepi.
Í þessum fyrsta áfanga í efnafræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum efnafræðinnar. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru í þessari grein. Nemendur vinna saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: hrein efni og efnablöndur, eiginleikar efna, mælistærðir og tölur, markverðir tölustafir og óvissa, uppbygging atóma, jóna og sameinda, efnatákn og helstu efnabreytingar, lotukerfið, nafnakerfi ólífrænna efna, mólhugtakið, hlutföll í efnajöfnum, helstu tegundir efnabreytinga, styrkur lausna og þynningar, rafeindaskipan atóma og jóna.

Þekkingarviðmið

 • meðferð og notkun talna í náttúruvísindum
 • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
 • efnatáknum og helstu tegundum efnabreytinga
 • mólhugtakinu
 • hlutföllum efna í efnajöfnum
 • mólstyrk efna í vatnslausn
 • rafeindaskipan atóma og jóna

Leikniviðmið

 • meðhöndla tölur og mælistærðir í efnafræði
 • nota lotukerfi og jónatöflu
 • setja upp efnajöfnu og stilla hana
 • beita mólhugtakinu og vinna með tengsl þess við hlutföll í efnajöfnum
 • skrifa rafeindaskipan atóma og nota hana til að spá fyrir um hleðslu jóna
 • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
 • meðhöndla efni og áhöld og framkvæma verklegar æfingar
 • setja fram niðurstöður verklegra æfinga
 • fylgja öryggisreglum á rannsóknarstofu

Hæfnisviðmið

 • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
 • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • útskýra og draga ályktanir út frá niðurstöðum verklegra æfinga
 • sjá notagildi efnafræðinnar í daglegu lífi og við tækniþróun samfélagsins
 • geta fylgst með og tekið þátt í upplýstri umræðu og mótað afstöðu til málefna er snerta vísindi, tækni og samfélag
 • vera læs á vísindafréttir sem tengjast sviði áfangans
Nánari upplýsingar á námskrá.is