ÍÞRÓ1HL02 - Íþróttir

almenn heilsu- og líkamsrækt

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Forkröfur: Engar.
Áfanginn er bæði bóklegur og verklegur. Hann felur í sér markvissa fræðslu um líkams- og heilsurækt. Nemandinn kynnist fjölbreyttum aðferðum þol-, styrktar- og liðleikaþjálfunar. Lögð er áhersla á rétta líkamsbeitingu við æfingar að nemandi finni hreyfingu við sitt hæfi út frá getu og áhuga. Áfanginn miðar að markvissri fræðslu um forvarnagildi líkams- og heilsuræktar og hvatningu til heilbrigðari lífshátta.

Þekkingarviðmið

 • forsendum og áhrifum þjálfunar á líkama og heilsu
 • tengslum reglubundinnar líkamsræktar við heilbrigði
 • gildi upphitunar, úthalds-, styrktar- og liðleikaþjálfunar
 • leiðum til að nýta líkams- og heilsurækt í daglegum athöfnum
 • æfingum sem bæta líkamsstöðu og hvernig beita á líkamanum rétt
 • fjölbreytilegum aðferðum til heilsuræktar
 • mikilvægi andlegrar, félagslegrar og líkamlegrar vellíðunar

Leikniviðmið

 • auka úthald sitt, styrk og liðleika með fjölbreyttum aðferðum sem henta honum
 • stunda æfingar og hreyfingu sem stuðla að bættri líkamsbeitingu
 • stunda þjálfun og hreyfingu sem hefur áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar
 • nýta sér undirstöðuatriði líkamsbeitingar

Hæfnisviðmið

 • styrkja jákvæða sjálfsmynd með þátttöku í almennri heilsurækt, leikjum og útiveru
 • nýta sér möguleika í að flétta reglubundna hreyfingu við daglegt líf og starf
 • nýta sér möguleika til heilsuræktar í nánasta umhverfi og úti í náttúrunni
Nánari upplýsingar á námskrá.is