LÍFF2EL05 - Eiginleikar lífvera

almenn líffræði, eiginleikar lífvera

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar.
Í áfanganum er fjallað um aðferðafræði raunvísinda, uppruna lífvísinda og fjölbreytileiki þeirra. Uppbygging lífheimsins er skoðuð; bygging og hlutverk lífrænna efna, frumulíffæra, frumna, vefja, líffæra og helstu líffærakerfa. Nemendur læra um grunnstarfsemi lífvera, ljóstillífun og önnur mikilvæg grunnefnaskipti. Einnig er fjallað um frumuskiptingu, æxlun og helstu kenningar erfðafræðinnar. Farið er yfir grundvallaratriði varðandi flokkun lífvera og nafngiftakerfi og helstu hópar lífvera kynntir nánar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á umhverfi sínu og tengslum líffræðinnar við daglegt líf auk þess að undirbúa þá undir frekara nám í náttúrufræðigreinum.

Þekkingarviðmið

 • grundvallarhugtökum, sérkennum og aðferðafræði líffræðinnar
 • eiginleikum og hlutverki helstu efna líkamans, lífrænum og ólífrænum
 • byggingu og starfsemi fruma, líffæra og líffærakerfa
 • grunnstarfsemi lífvera og efnahvörfum þeirra, t.d. ljóstillífun og frumuöndun
 • helstu kenningum og grunnhugtökum um erfðir og þróun
 • helstu einkennum mismunandi lífvera og flokkun þeirra

Leikniviðmið

 • beita grunnhugtökum líffræðinnar á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
 • tjá sig um líffræðileg málefni á skýran og ábyrgan hátt
 • lesa einfaldar líffræðilegar upplýsingar úr máli og myndum frá mismunandi miðlum
 • skoða og greina lífverur í náttúrunni
 • beita vísindalegum aðferðum og verklagi við líffræðilegar athuganir

Hæfnisviðmið

 • skilja hvað einkennir lífverur og einstaka lífveruhópa
 • skilja hvernig líkami lífvera starfar
 • taka þátt í umræðum um líffræðileg málefni daglegs lífs á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
 • taka ábyrga afstöðu um eigin velferð með tilliti til einfaldra líffræðilegra þátta
 • afla sér frekari þekkingar á líffræðilegum viðfangsefnum
Nánari upplýsingar á námskrá.is