LOKA3VE03 - Lokaverkefni

sjálfstætt verkefni

Einingafjöldi: 3
Þrep: 3
Forkröfur: Nemandi skal hafa lokið 150 einingum.
Í áfanganum vinna nemendur á síðasta námsári lokaverkefni sem byggir á fræðilegri þekkingu á tilteknu námssviði/sérgrein þeirra. Gert er ráð fyrir að nemendur velji efni tengt sinni námsbraut þótt mögulegt sé að víkja frá þeirri reglu. Nemendur fá kennslu í helstu rannsóknaraðferðum námssviðsins og þjálfun í þeim fræðilegu vinnubrögðum sem tíðkast við vinnslu og frágang slíkra rannsókna. Ætlast er til að nemandinn spyrji gagnrýninna og rannsakandi spurninga í rannsókn sinni, tengi saman fjölbreytta þekkingu, leikni og hæfni sem hann hefur öðlast og nýti við skipulag og úrvinnslu. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæði og skapandi vinnubrögð. Lokaverkefnið felur jafnframt í sér að nemandinn kynni afurðina á skýran og skapandi hátt og þjálfist í að útskýra og rökstyðja rannsóknarferlið og niðurstöður. Verkefnið þjálfar þannig nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, að standa fyrir máli sínu og taka ábyrgð á eigin námi. Áfanginn gefur möguleika á þverfaglegu samstarfi. Nemendur geta óskað eftir að gera stærra lokaverkefni til fleiri eininga.

Þekkingarviðmið

 • aðferðum, hugtökum og kenningum síns fræðisviðs
 • mikilvægi gildra rannsóknargagna og heimilda
 • ólíkum rannsóknaraðferðum
 • raunhæfri markmiðasetningu og afmörkun viðfangsefna

Leikniviðmið

 • skipuleggja verkefni með ábyrgum og sjálfstæðum hætti
 • sýna frumkvæði og skapandi nálgun
 • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • vinna úr heimildum samkvæmt viðurkenndum reglum um meðferð þeirra
 • beita viðeigandi aðferðum við útfærslu verkefnis
 • tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigið verkefni

Hæfnisviðmið

 • þróa hugmyndir og sýna sjálfstæði, áræðni og innsæi við útfærslu þeirra og túlkun
 • greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annara af þekkingu, víðsýni og virðingu
 • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna
 • breyta hugmynd í afurð
Nánari upplýsingar á námskrá.is