HEIM2AA05 - Heimspeki

Inngangur að heimspeki.

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Fimm fein. í félagsvísindum á 1. þrepi.
Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í vestrænni heimspekisögu frá Grikklandi til forna fram að lokum 20. aldar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist undirstöðuþekkingu í þróun heimspeki í gegnum mannskynssöguna ásamt grundvallarskilningi á helstu heimspekikenningum sem hafa mótað viðhorf mannsins til siðferðis, frelsis, trúar og náttúrunnar. Markmið áfangans er að fræða nemendur um fjölbreyttar hugmyndir og stefnur innan heimspekinnar og kynna fyrir þeim aðferðir við að ræða og taka afstöðu um álitaefni í menningu og tilveru mannsins. Gert er ráð fyrir virkri þátttöku nemenda þar sem gerð verður krafa um sjálfstæði þeirra í skoðanamyndun og rökræðum. Verkefnavinna miðar að því að nemendur öðlist hæfni til að móta eigin þekkingu og viðhorf við úrlausn fjölbreyttra viðfangsefna.

Þekkingarviðmið

 • völdum heimspekingum og heimspekikenningum frá Forn Grikklandi til okkar tíma
 • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar
 • undirstöðuatriðum heimspekilegrar hugsunar
 • sjónarmiðum heimspekinga um fjölbreytt málefni innan greinarinnar

Leikniviðmið

 • lesa heimspekitexta
 • endursegja og skýra heimspekilega texta
 • beita gagnrýnni hugsun
 • meta eigin rök og annarra út frá heimspekilegum sjónarmiðum
 • tjá sig og ræða um málefni út frá ólíkum sjónarhornum heimspekinnar
 • tengja heimspeki við eigin reynslu og veruleika.

Hæfnisviðmið

 • geta beitt gagnrýnni hugsun á markvissan hátt
 • geta borið saman ólíkar skoðanir og rök
 • geta tileinkað sér nýja þekkingu á markvissari hátt
 • beita hugmyndum og sjónarhornum heimspekinnar til aukins skilnings á samfélagi sínu og menningu
Nánari upplýsingar á námskrá.is