STJÓ3ST05 - Stjórnmálafræði

stjórnmálafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Fimm fein. í félagsfræði og/eða sögu á 2. þrepi.
Farið er yfir helstu einkenni íslenskra stjórnmálaflokka og stjórnkerfis í samhengi við byggða- og samfélagsþróun eftir 1900 og fjallað um hugmyndafræði flokkanna í alþjóðlegu samhengi. Íslenska valdkerfið skoðað, þrískipting ríkisvaldsins, stjórnarskráin og samspil helstu valdþátta. Markmiðið er að nemendur þekki í grófum dráttum sögu og einkenni íslenska stjórnkerfisins og flokkanna, skilji hvernig valdaþættir spila saman og viti hvar helstu átakalínur liggja. Efnið á að auðvelda nemendum að leggja gagnrýnið mat á álitaefni stjórnmálanna og taka þátt í lýðræðislegri umræðu á upplýstan hátt. Í og utan kennslustunda verða gerð fjölmörg verkefni þar sem oft reynir á eigin heimildaöflun og gagnrýnið mat á heimildum. Áhersla er lögð á að fjalla um málefni sem efst eru á baugi í stjórnmálum, efnahagsmálum og félagsmálum og tengja við málefni sem nemendur hafa sérstakan áhuga á.

Þekkingarviðmið

 • helstu viðfangsefnum, aðferðum og hugtökum stjórnmálafræðinnar
 • hugmyndafræði, stefnu og viðhorfum í stjórnmálum
 • þrískiptingu ríkisvaldsins og helstu stoðum íslenska stjórnkerfisins
 • þróun íslenska valdakerfisins, stjórnmálaflokka og helstu hagsmunasamtaka

Leikniviðmið

 • afla sér traustra upplýsinga um stjórnmálaleg efni
 • greina upplýsingarnar og setja í fræðilegt samhengi
 • beita hugtökum stjórnmálafræðinnar á dagleg pólitísk úrlausnarefni
 • tengja sögu íslensku flokkanna við helstu hugmyndakerfi í stjórnmálum

Hæfnisviðmið

 • skilja pólitískt samhengi í samfélaginu
 • þekkja birtingarform einstakra stjórnmálastefna í samfélagslegum ákvörðunum
 • rökræða pólitísk og samfélagsleg álitaefni á málefnalegan og gagnrýninn hátt
 • ræða og mynda sér skoðanir byggðar á rökum úr stjórnmálafræði
Nánari upplýsingar á námskrá.is