SPÆN1UT05 - Spænska 1

Undirstöðuatriði tungumálsins

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar.
Í þessum byrjunaráfanga í spænsku er lögð áhersla á að nemendur nái tökum á grunnatriðum tungumálsins. Nemendur fá innsýn í útbreiðslu spænsku í heiminum og sögu tungumálsins, og læra mun á menningu og orðaforða spænskumælandi landa. Notuð verður tónlist, myndefni og efni af internetinu. Frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í öllum málfærniþáttum: ritun og lesskilningi, hlustun og tali. Nemendur fá þjálfun í framburði, læra helstu framburðarreglur og þá bókstafi sem eru sérstakir fyrir spænska tungu. Kennd eru grunnatriði í málfræði, málnotkun, og orðaröð í spænsku. Byggður upp grunnorðaforði. Lögð verður áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, að nemendur tileinki sér árangursríka námstækni og læri að meta námsframvindu sína.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • nokkrum helstu grundvallarþáttum spænsks málkerfis svo sem framburði, tónfalli og einfaldri setningaskipan
 • spænskumælandi löndum og þeim menningarstraumum og siðum sem hafa áhrif á málfar þeirra þjóða sem hafa spænsku sem móðurmál

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • geta skrifað stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð, skrifað póstkort o.fl.

Hæfnisviðmið

 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • skilja meginatriði einfaldra texta og greina einfaldar upplýsingar
 • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
 • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
 • rita mjög einfalda texta
 • skipuleggja nám sitt og námsaðferðir
Nánari upplýsingar á námskrá.is