STÆR2LÆ05 - Fjármálalæsi og tölfræði

líkindafræði og fjármálalæsi, tölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: A.m.k. 5 einingar í fjármálalæsi á 1. þrepi og 5 einingar í stærðfræði á 2. þrepi.
Meginefni áfangans er jöfnur, gröf og föll, tölfræði, líkindareikingur, prósentur og fjármál. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Gröf og föll: Lesið úr gröfum, hlutföll, fallhugtakið, bein lína, veldisvísisföll og stærðfræðilíkön. Tölfræði: Lesið úr töflum, línu-, stöpla- og skífuritum og slík rit teiknuð með aðstoð tölvuforrita. Meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi og tíðni, unnið með gagnasöfn. Einföld framsetning og formúlur í töflureikni. Tölfræðirannsóknir, þýði, úrtak, óvissuvaldar í tölfræðirannsóknum og misnotkun á tölfræði. Líkindareikingur: Einfaldar og margbrotnari slembitilraunir, líkindatré og fylliatburðir. Fjármál: Prósentureikningur tengdur fjármálum, álagning, afsláttur, virðisaukaskattur, vextir, vaxtavextir, verðbólga, vísitölur, verðtrygging, hagnýt atriði sem snerta fjármál einstaklinga. Mikil áhersla er lögð á óuppsett dæmi og að dæmi séu sem hagnýtust. Nemendur vinna í lokin samvinnuverkefni þar sem þeir tengja saman sem flesta þætti námsefnisins og kynna niðurstöður sínar fyrir samnemendum.

Þekkingarviðmið

  • jöfnum, gröfum og föllum, tölfræði og líkindareikingi, prósentum og fjármálum

Leikniviðmið

  • lesa úr gröfum, teikna graf beinnar línu í hnitakerfi og vinna með hallatölur og hlutföll
  • lesa úr tölfræðilegum upplýsingum og setja sjálfur fram upplýsingar skriflega eða myndrænt með aðstoð tölvuforrita
  • gera einfalda tölfræðirannsókn og reikna meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi og tíðni
  • reikna líkindi atburða og nota líkindatré til að meta líkindi samsettra atburða
  • leysa öll algeng dæmi um prósentureikning, þ.m.t. útreikninga á virðisaukaskatti, samsettar prósentur, reikning vaxta og vaxtavaxta og að skilja og vinna með fjármálahugtök, s.s. vísitölu, verðbólgu og verðtryggingu

Hæfnisviðmið

  • ræða um gröf, föll, tölfræði, líkindareikning, prósentur og fjármál við aðra og setja úrlausnir sínar fram skriflega eða myndrænt á skiljanlegan og snyrtilegan hátt, gjarnan með aðstoð tölvu
  • þýða margs konar verkefni úr daglegu lífi á stærðfræðimál, setja þau upp sem stærðfræðilegt viðfangsefni, leysa þau og meta hvort svör eru raunhæf
  • skilja og meta á gagnrýninn hátt upplýsingar úr fjölmiðlum þar sem stærðfræði kemur við sögu, hvort sem þær eru skriflegar, talaðar eða myndrænar
  • skilja þá þætti sem hafa áhrif á fjármál einstaklinga
Nánari upplýsingar á námskrá.is