ÞÝSK1ÞB05 - Þýska 2

hlustun og ritun, lesskilningur, tal

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: 5 fein. í þýsku á 1. þrepi.
Helstu atriði fyrri áfanga eru rifjuð upp og áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu, siðum og samskiptavenjum þýskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þjálfast m.a. í tjá sig um liðna atburði, tjá skoðun sína á einfaldan hátt, bjarga sér í verslunum og spyrja og vísa til vegar.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • helstu grundvallarþáttum þýska málkerfisins
 • þýskumælandi löndum og fengið aukna innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þjóðanna
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli, uppástungur og stuttar frásagnir
 • skilja einfalda texta af ýmsu tagi í nútíð og þátíð og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • geta tjáð sig á einfaldan hátt, sagt einfalda sögu og lýst liðnum atburðum og reynslu
 • skrifa stutta texta í nútíð og þátíð, svo sem einföld persónuleg bréf, skilaboð, boðskort, leiðarlýsingar og samtöl
 • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir og greina frá liðnum atburðum
 • nýta sér ýmis hjálpargögn í þýskunáminu

Hæfnisviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni
 • skilja meginatriði texta sem innihalda algengan orðaforða, m.a. á netinu, í blöðum og tímaritum
 • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • skrifa einfalda texta um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
 • bjarga sér sem ferðamaður í þýskumælandi umhverfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is