FJÁR1FD05 - Fjármálalæsi

Fjármálalæsi daglegs lífs

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Grunnskólapróf.
Í áfanganum er lögð áhersla á að gera nemendur læsa á þá þætti fjármála sem snerta hinn almenna borgara. Þjálfuð er notkun reiknivéla og tölvuforrita sem tengjast rekstri einstaklings og heimila. Farið er í launaútreikninga, skattaskil og frádrátt, rekstur heimilis, bíls og aðrar fjárhagslegar skuldbindingar sem nemendur þurfa í framtíðinni að takast á hendur. Réttindi og skyldur á vinnumarkaði verða til umfjöllunar auk þess sem nemendur verða þjálfaðir í gerð ferilskrár og starfsumsókna. Fjallað er um upplýsingaleit og skipulag gagna í tölvu, netöryggi, persónuvernd og vírusvarnir. Sérstaklega er rætt um persónuupplýsingar á netinu, t.d. hvaða persónulegu upplýsingar ber að varast að setja á netið eða upplýsa um á spjallrásum.

Þekkingarviðmið

 • einföldum fjármálum daglegs lífs
 • fjármálahugtökum daglegs lífs
 • tilgangi skatts og annars frádráttar s.s. launatengd gjöld
 • rekstri heimilis og bifreiðar
 • gerð atvinnuumsókna, atvinnuleitar og gerð ferilskrár
 • helstu þáttum sem snerta kröfur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
 • helstu möguleikum í upplýsingatækni og þeim forritum sem tengjast fjármálum einstaklinga og rekstri heimila
 • persónuvernd, ábyrgð og varkárni í allri umgengni við tölvur og netsamskipti

Leikniviðmið

 • lesa launaseðla og önnur fjármálatengd skjöl sem varða daglegt líf einstaklings og heimila
 • reikna útborgun launa eftir skatt
 • afla sér upplýsinga og geta notað algengustu forrit til nauðsynlegra útreikninga
 • halda einfalt heimilisbókhald
 • útbúa atvinnuumsókn og ferilskrá
 • greina helstu hættur sem snúa að persónuvernd og samskiptum á netinu

Hæfnisviðmið

 • skilja tilgang skatta og gjalda
 • skilja samhengi tekna og útgjalda
 • gera sér grein fyrir samhengi eigin fjárhags og neyslumynsturs
 • lesa í og greina fjármálatilboð sem beinast að einstaklingum og heimilum
 • setja saman ferilskrá og sækja um vinnu
 • draga ályktanir varðandi trausta notkun upplýsingatækni
 • skipuleggja varðveislu eigin gagna í tölvu
Nánari upplýsingar á námskrá.is