Fyrirkomulag fjarnáms

Allir áfangar skólans eru í kennslukerfi Innu. Kennslukerfið er nokkurs konar skóli í netheimum, þar sem hver áfangi á sér samastað.

Nemendur komast þar í samband við kennara áfangans og samnemendur. Þar eru vistuð ýmis námsgögn, svo sem textar, hljóðskrár, myndbandsskeið, námsáætlanir, gagnvirk verkefni og fleira.

Í sérhverjum áfanga er að finna:

  • Nákvæm námsáætlun sem er í samræmi við áfangalýsingu á netinu.
  • Vikuleg áætlun um yfirferð námsefnis.
  • Nákvæm lýsing á verkefnum og skilatíma þeirra.
  • Samsetning námsmats.

 

Kennslan fer fram í Innu,  þar sem nemandi er í tengslum við kennara sinn og aðra nemendur. 

Í Innu setur kennarinn inn það efni sem nemandinn þarf til námsins, svo sem:

  • Námsáætlun
  • Vikuáætlun.
  • Námsefni- er fjölbreytt, bækur, tímarit, rafræn námsgögn á neti og vefsíður.
  • Verkefni.
  • Æfingar og próf.

 

Í þeim áföngum þar sem eru lokapróf, þá eru þau haldin í lok hverrar annar. Hægt er að taka lokapróf í heimabyggð nemenda út um allan heim. 

Sambærilegar kröfur eru í áföngum hvort sem nemandi stundar áfangann í dagskóla eða fjárnámi. Nemendur taka sama námsefni og námsmat er sambærilegt. 

Hlutapróf eru ýmist rafræn eða staðbundin.

Nemendur þurfa að skipuleggja tíma til námsins í samræmi við námsáætlun, nemendur geta fengið leiðbeiningar við námstækni.

Fjarnámsnemendum stendur til boða aðgengi að ráðgjöf varðandi námið og aðgengi að bókasafni skólans. 

 

Í kennslukerfinu er hægt að senda póst til kennara og samnemenda, taka þátt í umræðum og spjalli. Kennarar svara öllum fyrirspurnum innan tveggja virkra sólarhringa.