Miðannarmat

V = Nemandinn hefur til þessa staðist þær kröfur sem gerðar eru til hans í áfanganum.

T= Nemandinn má hvergi gefa eftir og verður að halda sig verður að halda sig vel við efnið til að standast kröfur áfangans

S = Núverandi staða nemandans er óásættanleg og hann verður að taka sig verulega á í náminu