DANS1DL05 - Daglegt líf

Daglegt líf. Tal, hlustun, orðaforði og lestur, ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er lögð áhersla á að byggja grunn í tungumálinu. Efni áfangans fjallar um daglegt líf og markmiðið er að styrkja alla færniþætti tungumálsins. Tal: Áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í að tala einfalda dönsku. Hlustun: Nemendur vinna með hlustun sem tengist þeirra áhugasviði og daglegu lífi. Ritun: Nemendur skrifa stutta texta eins og t.d. persónuleg bréf, skilaboð eða endursögn um kvikmynd. Orðaforði: Nemendur vinna með orðaforða í tengslum við námsefnið. Lestur: Nemendur lesa smásögur og ýmiss konar léttlestrartexta.

Þekkingarviðmið

 • grunnþáttum í ritun á dönsku
 • daglegu lífi ungs fólks í Danmörku
 • stuttum textum sem fjalla um kunnuglegt efni
 • orðaforða sem tengist áhugasviði og daglegu lífi
 • einföldu daglegu talmáli um kunnuglegt efni

Leikniviðmið

 • nota viðeigandi hjálpargögn og upplýsingatækni
 • svara spurningum skriflega og skrifa stutta texta í samfelldu máli um efni sem hann hefur áhuga á eða þekkir til
 • beita orðaforða á skýran og réttan hátt
 • svara spurningum munnlega og taka þátt í einföldum samræðum um kunnuglegt efni
 • skilja talað mál þegar talað er skýrt um kunnuglegt efni
 • lesa ýmiss konar texta á eigin áhugasviði og beita viðeigandi lestraraðferðum hverju sinni

Hæfnisviðmið

 • fylgjast með frásögnum og skilja aðalatriði ef efnið er kunnuglegt
 • tileinka sér aðalatriðin í stuttum greinum og draga ályktanir af því sem hann les
 • tjá skoðun sína
 • lesa einfaldan skáldskap sér til ánægju
 • miðla eigin skoðunum og tilfinningum
 • skrifa stutta samantekt, t.d. um kvikmynd
Nánari upplýsingar á námskrá.is