ÍÞRÓ1HL02 - Grunnatriði almennrar heilsu- og líkamsræktar

almenn heilsu- og líkamsrækt

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Áfanginn er verklegur með markvissri fræðslu um líkams- og heilsurækt. Nemandinn spreytir sig á fjölbreyttum aðferðum þol-, styrktar- og liðleikaþjálfunar. Lögð er áhersla á að hann finni hreyfingu við sitt hæfi út frá getu og áhuga. Markviss fræðsla um forvarnagildi líkams- og heilsuræktar og hvatning til heilbrigðari lífshátta. Nemandi lærir að beita sér rétt við æfingar.

Þekkingarviðmið

 • forsendum og áhrifum þjálfunar á líkama og heilsu.
 • að reglubundin líkamsrækt er grunnur að góðri líkamshreysti.
 • mikilvægi upphitunar, úthalds-, styrktar- og liðleikaþjálfunar.
 • leiðum til að nýta líkams- og heilsurækt í daglegum athöfnum.
 • æfingum sem bæta líkamsstöðu og hvernig beita á líkamanum rétt.
 • fjölbreytilegum aðferðum til heilsuræktar.
 • mikilvægi andlegrar, félagslegrar og líkamlegrar vellíðunar.

Leikniviðmið

 • auka úthald sitt, styrk og liðleika með fjölbreyttum aðferðum sem henta.
 • stunda æfingar og hreyfingu sem stuðla að bættri líkamsbeitingu.
 • stunda þjálfun og hreyfingu sem hefur áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar.
 • beita samvinnu sem stuðlar að tillitssemi og hvatningu.
 • nýta sér undirstöðuatriði líkamsbeitingar.

Hæfnisviðmið

 • styrkja jákvæða sjálfsmynd með þátttöku í almennri heilsurækt, leikjum og útiveru sem metið er með virkni, hugarfari og mætingu nemandans.
 • gera sér grein fyrir gildi samvinnu í leik og keppni sem metið er með samskiptahæfni nemanda.
 • sýna öðrum virðingu við leik, nám og störf sem metið er með hegðun og framkonu nemanda.
 • glíma við fjölbreytt verkefni sem snúa að alhliða hreyfingu, líkams- og heilsurækt.
 • leysa af hendi verkefni, æfingar og leiki sem viðhalda líkamshreysti sem metið er með þol- og styrktarprófi.
 • nýta sér möguleika í að flétta reglubundna hreyfingu í daglegt líf og starf sem metið er með spurningalistum.
 • nýta sér möguleika til heilsuræktar í nánasta umhverfi og úti í náttúrunni sem metið er með markmiðssetningu, dagbókarskrifum og sjálfsprófi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is