UPPT1LJ05 - Upplýsingatækni

Upplýsingatækni

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum kynnast nemendur og læra að nota fjölbreyttan hugbúnað og tæki til samskipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu. Sýni ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum, meðferð upplýsinga, sköpun og miðlun nýrrar þekkingar. Nemendur öðlist hæfni í meðferð heimilda og virði höfundarétt. Örugg netsamskipti og siðferði á Netinu. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og rafrænum skilum á verkefnum. Í áfanganum læra nemendur að nota töflureikni til sam¬skipta og vinnu með upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu til verkefnaskila. Farið er í fjármálalæsi og meðferð tölulegra gagna, grunnatriði í forritun og uppsetningu á vefsíðu. Einnig er farið í samþættingu töflureiknis og ritvinnslu. Uppsetning á ferilskrá – nemendur útbúa sína eigin ferilskrá. Blindskrift á lyklaborð tölvunnar og grunnatriði í forritun. Markmið námsins er að stuðla að færni nemenda í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp upplýsingatækninnar. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð áhersla á að nemendur verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að nemendur verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu og samþætti kunnáttu í upplýsingatækni við framsetningu efnis við aðrar námsgreinar.

Þekkingarviðmið

 • umhverfi og möguleikum töflureiknis við meðferð tölulegra gagna
 • valkostum í fjármálum og viðhorfum til þeirra
 • blindskrift á lyklaborð tölvunnar
 • vefsíðugerð og vefhönnun
 • höfundarétti og notkun heimilda
 • siðfræði og siðferð Netsins (upplýsinga- og tölvusiðfræði)
 • grunnatriðum í forritun

Leikniviðmið

 • að nota blindskrift á lyklaborð tölvunnar
 • meðferð tölulegra gagna og framsetningu á þeim
 • greina valkosti í fjármálum, fjalla um peninga án vandkvæða og gera áætlanir fram í tímann
 • öruggum netsamskiptum
 • grunnatriðum í forritun
 • sjálfstæðum vinnubrögðum

Hæfnisviðmið

 • vinna með töluleg gögn, móta þau og setja fram á myndrænan hátt
 • nýta möguleika töflureiknis til útreikninga á flókinn máta
 • greina valkosti í fjármálum og gera áætlanir fram í tímann
 • nota blindskrift á lyklaborð tölvu
 • setja upp vefsíðu
 • stunda örugg netsamskipti og sýni þar gott siðferði
 • kunna grunnatriði í forritun
Nánari upplýsingar á námskrá.is