Starfsmannastefna

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum gerir sér ljóst að starfsmenn eru ein mikilvægasta auðlind hvers skóla og höfuðatriði að sú auðlind sé bæði vel nýtt og að henni hlúð.

Það er því stefna Framhaldsskólans:

 að ráða sem hæfasta og best menntaða starfsmenn,með því að...

 •  ávallt verði unnið að því að manna stöður með réttindafólki.
 •  vinna að jafnri stöðu kynjanna á öllum sviðum skólans.

 að hvetja til sí- og endurmenntunnar starfsmanna, með því að…

 •  auðvelda aðgang að námskeiðum á starfstíma.
 •  hafa forgöngu um námskeiðahald fyrir starfsfólk.
 •  hvetja starfsfólk til þátttöku í mats og gæðastarfi.

 að efla starfsvitund og hollustu starfsmanna, með því að…

 •  allir starfsmenn telji sér viðkomandi allt starf í skólanum.
 •  hvetja starfsmenn til virkrar þátttöku í þróunar og umbótastarfi.
 •  efla sameiginlega ábyrgð og skilning á skólastarfinu.
 •  umbuna þeim er sýna metnað og framsækni í starfi.

 að auka starfsánægju og vellíðan starfsmanna, með því að…

 •  veita hverjum og einum sjálfstæði og aukna ábyrgð í starfi.
 •  leggja til góða og aðlaðandi vinnuaðstöðu og búnað.
 •  haga vinnutíma og skipulagi í samræmi við þarfir starfsfólks.
 •  styðja starfsmenn í félagsstarfi, tómstundum og líkamsrækt.
 •  bjóða uppá skýrar og ásættanlegar leiðir við lausn vandamála.

 að stuðla að samvinnu starfsmanna í milli, með því að …

 •  fela hópum í stað einstaklinga framgang tiltekinna mála.
 •  efla og opna samskiptaleiðir innan skólans.
 •  hvetja starfsmenn til að styðja hver annan í starfi.
 •  styrkja sameiginlega framtíðarsýn og markmið.